Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor het gehele verblijf. Daar waar “je”, “(hoofd)huurder” of “(vakantie)gast” staat wordt de boeker van de accommodatie bedoelt. Diegene die ons vakantiehuis huurt is de hoofdhuurder en als zodanig ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door andere gasten die in het huis verblijven. Het is niet toegestaan met meer dan het maximaal aantal gasten van 10 personen te verblijven. Het vakantiehuis is uitsluitend bestemd voor vakantie, dus niet voor evenementen, feesten en partijen. Jij bent als huurder verantwoordelijk voor je eigen handelen, maar ook voor de mensen die je uitnodigt in de vakantiewoning.

Aankomst: Parkeren rechts bij binnenkomst op het terrein. Er is plek voor 3 auto’s. Voor het in- en uitladen mag je de auto even voor de deur zetten. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen, die op het grondstuk worden geparkeerd

Het vakantiehuis wordt netjes en schoon ter beschikking gesteld. De eigenaar (of een door de eigenaar aangewezen persoon) heet je welkom, overhandigt de sleutel(s) en zal je eventuele vragen graag beantwoorden. Hij/zij zal je ook in het kort wegwijs maken, de inventarislijst geven en de huisregels kort toelichten. Mocht jij bij aankomst een schade aantreffen, dan vragen wij jou dit direct te melden, zodat wij jou of je gasten er niet aansprakelijk voor stellen. In het gehele vakantiehuis is roken ten strengste verboden. Buiten staat een asbakje voor het deponeren van de peuken.

De Tsjechische wet vereist dat elke buitenlandse toerist (niet zijnde Tsjechisch) wordt geregistreerd en 20 Kronen (Kc) per persoon per nacht toeristenbelasting afdraagt. Dit bedrag hebben wij reeds in de huurprijs verrekend zodat alleen registreren volstaat.

De huurder wordt verzocht de borgsom van 300 Euro en de eind-schoonmaakkosten van 75 Euro (of 100 Euro ingeval van huisdier) (of equivalent in andere valuta) contant te overhandigen. Na controle bij vertrek wordt de borgsom- al of niet verminderd met eventuele kosten voor extra schoonmaak of vervanging/reparatie- contant terugbetaald bij het inleveren van de sleutel(s) aan de eigenaar of de door de eigenaar aangewezen persoon die de controle van vertrek regelt.

Er kan altijd wel iets kapot gaan. Als het een klein item is en met een gelijkwaardig product zelf te vervangen, dan kun je dat doen.
Maar als na vertrek blijkt dat er grote schade is toegebracht aan het vakantie-huis, huisraad/inrichting, dan zullen wij de kosten voor vervanging/reparatie inhouden op de borg en indien de borg onvoldoende is, de huurder aansprakelijk stellen en de herstelkosten alsnog in rekening brengen.

Aansprakelijkheid: Voor letsel en of schade die tijdens het verblijf op ons terrein ontstaat, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor eventuele (geluids-)-overlast, afkomstig van derden. Ook als faciliteiten op het terrein buiten gebruik gesteld moesten worden. De verhuurder kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

Omdat de het vakantiehuis omgeven is door prachtige natuur moet je er rekening mee houden dat er insecten (zoals muggen, vliegen, spinnen, mieren) aanwezig kunnen zijn. Ook soms wezels, muisjes, egeltjes, molletjes enz.

Huisdier: maximaal 2 honden. Katten zijn niet toegestaan. Het terrein is omheind. Wij controleren de omheining regelmatig, maar sommige dieren graven graag, dus niet “waterdicht”. Laat je hond(en) buiten het omheinde terrein zijn behoeftes doen. De bovenetage en slaap-vertrekken zijn niet bestemd voor het huisdier! Eventuele schade die het huisdier veroorzaakt, zal worden verrekend met de borg.
Vertrek: Wij verlangen dat de huurder het vakantiehuis op de dag van vertrek weer zo netjes en schoon zal achterlaten zoals het is aan-getroffen. Dat betekent dat keukengerei en vaatwerk gereinigd (in de vaatwasser) wordt achtergelaten. Alle etensresten dienen te zijn verwijderd en gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers. Een groene uitsluitend voor restafval, een gele voor plastic en een blauwe voor papier. Op 50 en 100 meter zijn glas- en blikcontainers.
Het bed- en badlinnen kun je in de badkamer op de benedenetage achterlaten. Als je de haard hebt gebruikt dan die ook schoonmaken (aslade).

Indien wij constateren dat het vakantiehuis smerig wordt achtergelaten zullen wij extra schoonmaakkosten van 50 Euro aftrekken van de borgsom.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.
Het geldend maken van de concrete schade blijft uitdrukkelijk voorbehouden.

De verhuurder kan op elk moment tegen terugbetaling van de al aanbetaalde huurprijs, van het huurverdrag terugtreden, wanneer hij niet in staat is tot het nakomen van de huurovereenkomst.
De verhuurder zal huurder hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte stellen en zorg dragen voor restitutie van eventuele aanbetalingen.
De verhuurder kan zich bovendien voor het begin van de verhuur terugtrekken of na begin van de verhuur opzeggen, wanneer

  • De huurder de verwezenlijking van het verdrag/de huisregels ondanks uitdrukkelijke vermaning blijvend stoort,
  • De huurder zich dermate in strijd met het verdrag/huisregels gedraagt, dat een onmiddellijke huuropzegging gerechtvaardigd is of
  • De huurder niet bereid is tot het betalen van de verschuldigde huurprijs, borg en/of overige kosten.

Indien de huurder voor het einde van de huurperiode het vakantiehuis verlaat of door de verhuurder gesommeerd is de vakantiewoning te verlaten in verband met het niet naleven van de huisregels, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.
Het geldend maken van de concrete schade blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan de eigenaar. Het is niet toegestaan commerciële activiteiten in het vakantiehuis te laten plaatsvinden. Annuleren: Het kan altijd gebeuren dat je door ziekte, ongeval of andere onvoorziene omstandigheden de geplande vakantie moet annuleren of afbreken. De annulering dient via e-mail bij de verhuurder bekend gemaakt te worden.
  • Annulering meer dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: gratis.
  • Annulering 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
  • Annulering 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
  • Annulering 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huur.
  • Annulering minder dan 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Betaling
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat wij de vereiste aanbetaling hebben ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde voorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 13 dagen na de factuurdatum bij de verhuurder ontvangen te zijn.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door bij de verhuurder ontvangen te zijn. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder “annuleren” van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, wordt een definitieve reservering gemaakt en via e-mail aan de huurder toegestuurd. Deze definitieve reservering is het bewijs van toegang tot de woning, hetgeen ter plekke aan degene, die de ontvangst regelt, moet worden overhandigd.


Copyright © 2024 : Tsjechië4u2 / R&B Facility s.r.o.